Dr Tahir ul Qadri Ka Apne Hasidon K Liye Tohfa e Muhabbat

Description:
Dr Tahir ul Qadri Ka Apne Hasidon K Liye Tohfa e Muhabbat Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri addressed during his karjan, Vaodoara. India visit 2012