Views of Shaykh al-Hadith Dr Yusri Rushdi Jabar on Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri

Description:
Views of Shaykh al-Hadith Dr Yusri Rushdi Jabar (Lecturer, al-Azhar Msque, Cairo Egypt) on Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri

Comment