Tahreek Minhaj ul Quran aik Nemat -Minhaj ul Quran ky Rafiq/Rafiqa ki pehchan kya hai?

Multan Division ky Workers ky sath Khasusi Tarbiyatii Nashist

Speech No: Ib-179
Place: , Multan