Army chief general Raheel sharif ke daur par Dr Tahir ul Qadri tabsarah?

Youtube

Dailymotion

Facebook

Comment