Kamyabi ki Sharait: Dawat, Taleem aur Inqilab

Sorah e Aeraf ayat 157

Serial No: 673
Speech No: Id-10
Place: , Abbottabad