Falsafa e Ishq e Rasool (saw)

Serial No: 1173
Speech No: Eu-27
Place: Norway, Norway